26 C
Thanh Pho Ho Chi Minh
Thứ Ba, Tháng Chín 29, 2020